Huset

Den eldste delen av hovedhuset på retreatstedet ble satt opp på begynnelsen av 1800-tallet. Da var det drivtømmer som ble laftet sammen til en liten stue.

Siden har det vært to større påbygninger, til det har fått den formen det nå har.

Huset har moderne standard med strøm og innlagt vann.