Saltkapellet

Kapellet på retreatstedet er innredet i det gamle salteriet. Her ble det tidligere saltet fisk i store mengder.

Jesus sier til disiplene i Bergprekenen at “Dere er jordens salt“. Der nede i Galilea ble salt brukt som gjødsel – her hos oss for konservering. Salt er uansett en god og nyttig ting. Så da måtte det bli “Saltkapellet”.

Det er tre altere i kapellet. Altertavlen i midten er en akvarell av Merethe Seblom, trykket på tre. Motivet er Jesus på “retreat” med disiplene.

Til venstre blir den gamle vedbingen et “julealter”. For hvis Maria og Josef skulle innkvarteres i salteriet, så ville kanskje det vært det beste stedet.

Til høyre blir det så et “påskealter”. I kroken bak “himmelstigen” som går opp til “klokketårnet” passer det godt med et alter for påsken.

Det er ikke akkurat Nidarosdomen, dette lille Gudshuset, men vi trøster oss med det Dostojevskij sier i “Brødrene Karamasov”:

“Kirken var gammel og så temmelig fattigslig ut, mange ikoner var uten rammer, men i slike kirker er det liksom bedre å be.”