Melvik

Dagens bebyggelse ligger hovedsaklig i Melvika på østsiden av Sandøya. Her er også fergeanløpet.

Det sies at bosetningen flyttet hit etter at Kirkevær ble forlatt på 1700-tallet.

Melvika har lenger avstand til fiskefeltene, men ligger noe mer bekyttet fra stormer.

Man skal uansett passe seg for vind og vær også her; fallvinder fra fjellet har herjet med mange båter som har ligget fortøyd på buktene.

Trampoliner kan være utsatt for vindkast…