Planer

Det har skjedd litt siden vi overtok stedet i 2016. Og vi håper det skal skje mer.

Det er mange små detaljer som fortsatt skal på plass, inne og ute. Og så er det noen større ting.

Først og fremst håper vi at vi kan få sette opp igjen tre bygninger som stod her før: Klæbua, Lisjestua og Russebua. De gamle grunnmurene står fortsatt, så vi har god tro på å få godkjent en gjenoppbygging av hus i tradisjonell stil.

Husene vil, som før, bli brukt til overnatting i perioder der det er flere samlet på stedet. Så, hvis alt går som vi håper, kan vi etter hvert innkvartere 7-8 “klostergjester” i enkeltrom.

Hus, naust, Russebua på 1960-tallet.
Husdyr på beite er ikke en plan… foreløpig.