Landskapet

Sandøyas 4,83 kvadrat-kilometer ligger like nord for jordens 70. breddegrad, vest for Rebbenesøy.

Toppen er 427 moh, og mot nord og vest stuper ville klipper i havet. I sør og øst er landskapet vennligere og frodigere, marmorert av de siste århundrers bevegelser av mennesker og dyr.

Sandøya oversikt
Sandøya heter ikke “Sandøya” uten grunn. Landskapet er preget av mange strender, med mange forskjellige typer sand.
Vintrene er relativt milde ute i havet, men det hender selvsagt at snøen legger seg.
Enda utenfor Sandøya ligger Sørfugløy, et viktig hekkeområde for sjøfugl. I sommermånedene vrimler det av liv her, til lands, til vanns og i lufta.