Gud i stillheten

Er Gud nødvendigvis i stillheten? Må man tro på Gud, være kristen, for å glede seg over stillheten? Nei, det er ikke sånn. Stillheten er ikke en teori som man må slutte seg til. Stillheten er bare hva den er. Sannheten er bare hva den er. Gud er hva Gud er. Ingen ord kan forklare mysteriet.

Tro, hvis du tenker på det som en slags teori om Gud og verden, er helt likegyldig.

Det å komme inn i stillheten kan alle gjøre. Uansett hva de “tror” på.

Og hva som kommer til å skje i stillheten kan ikke noen teori bestemme eller forklare. Så kristendommen, som en lære, har på en måte ingen betydning, og du trenger ikke å være kristen for å gå inn i stillheten.

Men den kristne troen er på en annen måte mer et håp enn en lære. Håpet, som mange av erfaring vet at holder, er at stillheten er et godt sted.

Jesus sa i sin avskjedstale til disiplene: «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Kanskje er i stillheten han kommer?

For å møte Gud i stillheten har de kristne bygget kirker, kapeller, klostre, retreatsteder: for å lage porter til stillheten. For å gjenskape det stedet på fjellet der Elia møtte Gud.

Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.

  1. Kongebok 19, 11-13

Enda, enda, enda mer om stillhet