Kirkevær

Kirkevær ligger sør på øya og heter så fordi det stod en kirke på stedet fra rundt 1350 til rundt 1700. I den tiden var det også bosetning her.

Det ble gjort grundige arkeologiske utgravinger av området allerede på 1950-tallet.

Området ligger beskyttet av høye fjellsider i bakkant, som veggene i en naturlig katedral. Mot sør er Kirkeværet åpent mot lyset og varmen.

Den gamle kirkegårdsmuren er fortsatt intakt, og klokken fra den gamle kirken henger i tårnet. I juni hvert år arrangeres det gudstjeneste her.

Kirkeværet er fra naturens side som en katedral. Mange finner en spesiell stillhet her ved dette gamle helligstedet, til lyden av bølgene som bryter mot stranden.

Stranda i Kirkevær
Kirkevær sett fra fjellet
Klokketårnet med den gamle kirkeklokken
Stien til Kirkevær går gjennom “Kirkeporten”
Her finner du et kart over det gamle Kirkeværet
Her kan du lese Poul Simonsens rapport fra utgravingen