Sandøya avreisebønn

Kjære Gud

Takk for dagene her ute ved storhavet

Takk for freden i din store kirke

Takk for sandkorn og skjell, skyer, himmel, hav og fjell

Takk for våre slektninger fugler og fisker og dyr

Takk for planter og luft og lys

Minn oss på alt dette, Gud, når mørke tanker og mørke følelser kommer til oss

Velsign reisen hjem, velsign dagene som kommer, velsign alle mennesker vi lever sammen med

Velsign oss Gud fader, velsign oss Gud sønn, velsign oss Gud du hellige ånd, og la oss være til velsignelse for hverandre

Amen