Retreat for tenkere (grublere også velkommen)

Tid: 4.-6. november 2022

Sandøya retreatsted v/Øystein, inviterer til en Retreat for tenkere/grublere. Det blir lagt til rette for tid til å tenke selv, men det blir også muligheter til å dele tanker dersom man ønsker det. Det serveres noen tanker om tenkning, og dessuten nøye uttenkte måltider. Stille tidebønner står også på programmet, for dem som ønsker å være med på det.

Les mer om denne retreaten her