Retreat sammen

Alle har sin egen vei i livet. Alle har sin egen vei i tro og tvil. Alle er vi på vei fra et sted, til et annet sted – men akkurat nå er vi bare der vi er.

Å reise på retreat sammen med andre handler om å være på sin vei, og la andre være på sin – men likevel kjenne på et fellesskap. For selv om vi har hver vår vei så beveger vi oss i de samme landskapene.

Vi kan utveksle erfaringer, le og gråte over de samme fjell og dype daler. Men viktigst, vi kan være sammen, med eller uten ord, som søsken på jorden. Gud, vår skaper, betrakter seg som en del av den samme familien.

Det er mange ulike måter å lage en retreat på sammen.

Vi kan faktisk velge å reise sammen – men være alene. Dette kalles «taus retreat», der vi ikke snakker i det hele tatt. Det andre ytterpunktet er å ikke planlegge noen restriksjoner på samtaler eller aktiviteter.

Det viktige er uansett å være enig på forhånd om hva reisen skal inneholde. Det er nødvendig for at stillheten skal kunne senke seg.

Tidene

Det følgende programmet er et forslag til tider og deler av innhold. Det kan brukes som et utgangspunkt.

Fredag

Ca 19 Ankomst

Ankomstbønn i Saltkapellet

21 Kveldsmat

22.30 Kveldsbønn

23 Ro

Lørdag

8.30 Morgenbønn

9 Frokost

10 Tur/stillhet/alenetid

12.30 Middagsbønn

13 Lunsj

14 Felles tur

17 Middag

18 Stillhet/alenetid

20.30 Kveldsmat med samtale om dagen og livet

22.30 Kveldsbønn

Søndag

8.30 Morgenbønn

9 Frokost

10 Tur/stillhet/alenetid

12.30 Middagsbønn

13.30 Middag

14.30 Rydding og vasking (Det er viktig å sette av litt god tid til dette, for å kunne arbeide i rolig tempo.)

16 Kaffemat

17.30 Avreisebønn i Saltkapellet

17.45 Avgang ferge

Innholdet

Når dere velger å reise på retreat flere voksne eller ungdommer sammen, så har dere kanskje klare ideer om hva slags innhold dere vil fylle dagene med. Det er i så fall fint. Bruk alle de ressursene dere selv har til å komme inn i retreatens stillhet.

Det vi vet, er at tidebønner, faste samlinger og felles måltider oftest gir en fin opplevelse av å være sammen. Bruk gjerne musikk! Vi har også et opplegg for «stille tidebønn», som du finner her.

Mellom samlingene kan det være fint å dele tiden mellom stilletid og pratetid, enten dere er ute eller inne.

Å ha et tema eller tekster til refleksjon og meditasjon kan være en god ting. Da har dere et konkret innhold som dere deler.

En måte å være sammen i opplevelser på er å ha en samtale om kvelden der alle får si noe om dagen eller temaet eller tekstene.

Det kan være fint å sende en stein eller et skjell rundt i gruppen, og følge den regelen at kun den som har steinen eller skjellet skal snakke. Det hver og en sier skal heller ikke kommenteres av de andre. Når vi deler tanker og opplevelser så er det lett for at samtalen utvikler seg til en diskusjon eller debatt eller til og med krangel… og det kan være ødeleggende for stillheten. Derfor er det best å bare dele, lytte, og ta med seg det som blir sagt videre inn i stillheten. Det som blir sagt i en slik gruppe bør være taushetsbelagt.