Kontemplativ retreat

Tid: 13.-18. august 2023

Sandøya retreatsted v/ Åshild, ønsker å invitere deg til Kontemplativ retreat. Det blir lagt til rette for stillhet, hvile, refleksjon, fordypning, undervisning, fysisk aktivitet, god mat, personlig samtale og stille tidebønn med sentrerende bønn.

Les mer om denne retreaten HER