Stille retreat med Ignatiansk inspirasjon

Tid: 11.-16. juni 2023

Sandøya retreatsted v/ Åshild, ønsker å invitere deg til Stille retreat med Ignatiansk inspirasjon. Det blir lagt til rette for stillhet, hvile, refleksjon, fordypning, litt undervisning/innføring i det ignatianske, mulighet for samtale/åndelig veiledning, fysisk aktivitet, god mat og stille tidebønn.

Ler mer om denne retreaten HER