Vår

En øy er en egen verden. En lomme av virkelighet i virkeligheten.

På en sånn stille øy finnes det ikke noe annet enn dette. Ikke noe annet enn .

Og skyller det en ny bølge av liv over denne verdenen.

Millioner, milliarder av deltakere i en veldig livets fest. De ydmykeste små planter, de stolteste store dyr.

Millioner, milliarder av stemmer; de avmektiges mektige kor, ledet av vind, sol, regn.

En eneste øy; alt dette, nå. Det er vår.