STILLE RETREAT MED LABYRINTVANDRING

30. august– 3. september 2023

Sandøya retreatsted v/ Åshild, ønsker å invitere deg til Stille retreat med mulighet for labyrintvandring. Det blir også lagt til rette for stillhet, hvile, refleksjon, fordypning, undervisning, fysisk aktivitet, god mat, personlig samtale og stille tidebønn. 

Les mer om denne retreaten her